8. juli 2017

Søk om bygger

TheGoldApple

  • Velkommen til TheGoldApples søk om bygger side. Her kan du sende en søknad til oss om hvilken rank du ønsker hos oss, der du forteller litt om deg selv og dine ferdigheter innenfor minecraft bygging. Det stilles ingen krav til at du må ha hatt rank tidligere, men du må kunne vise oss bygg du selv har bygget. Når du er klar vil en admin ta deg med for å ta en byggetest, der søknaden din om bygger vil bli vurdert. Har du allerede mast om å få rank in-game uten å søke, eller maser i ettertid av søknaden din har blitt sendt, blir søknaden din automatisk annullert. Kravet som stilles til alle som søker er at de er over 13 år, og har spilt i mer enn 3 dager. Har du søkt tidligere, må du vente minst 7 dager siden din siste søknad ble sendt! NB! Dersom du vet at du skal være borte og ikke har mulighet til å spille på serveren i mer enn 3 dager, må dette gis beskjed om til eierne FØR du drar.
 

Verification